Правління

Валерій Король

Голова правління. Має тривалий досвід роботи в інформаційній сфері, зокрема в Міністерстві оборони України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії, Секретаріаті Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента України.

Автор низки наукових праць з питань інформаційної безпеки, зокрема комунікаційно-контентної складової. Співавтор монографії «Комунікаційно-контентна безпека: проблематика, підходи, етапи становлення» та тренінгових збірників «Комунікаційно-контентна безпека: гібридно-месіанські агресії. Україна: 2014-2017 рр.», «Communication-content security: Hybrid messianic aggressions. Ukraine: 2014–2017».

 

Григорій Любовець

Науковець, кандидат історичних наук, доцент, менеджер медійно-онлайнових сервісів збору-фіксації публічних кон’юнктур, аналізу контентних резонансів, презентації комунікаційно-контентних реальностей; співавтор монографії «Комунікаційно-контентна безпека: проблематика, підходи, етапи становлення» та тренінгових збірників «Комунікаційно-контентна безпека: гібридно-месіанські агресії. Україна: 2014-2017 рр.», «Communication-content security: Hybrid messianic aggressions. Ukraine: 2014–2017».

 

Олександр Хитров

Медіа-менеджер, експерт, коуч міжнародної класифікації в питаннях геопозиційних класифікацій ефективного сегментування національних інформаційних просторів середовищ, спеціаліст з розробки та втілення проектних сервісів гіперлокальних медіа та комунікаційно-контентного інструментарію.