Місія

Публічна легалізація, масштабна практично-тренінгова логістика, фахово-сервісна імплементація компетенцій методологічних та системно-практичних розвідок проблематики комунікаційно-контентної безпеки для будь-яких сфер життєдіяльності сучасного суспільства та держави у глобалізованому світі мирної цивілізації;

сприяння об’єднанню зусиль українського суспільства та держави у протидії різноформатним агресіям проти України, зокрема в інформаційній (комунікаційно-контентній) сфері;

формування розуміння сучасних викликів в динаміках потокового контенту комунікаційного характеру, виокремлення алгоритмів та механізмів активної комунікаційно-контентної (інформаційної) протидії агресивним впливам на українське суспільство;

проведення заходів, сприяння розбудові сервісів та інфраструктурних рішень, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки держави та суспільства.

Відправною точкою нашої діяльності є унікальні кейси послуг, сервісів та інфраструктурних рішень в царині інформаційної та комунікаційно-контентної діяльності фахівців ГО, науково-прикладне дослідження  сучасних станів вітчизняного інформаційного простору, його особливостей, сегментної взаємодії та потоково-динамічних процесів, які відбуваються в ньому і мають безпосередній вплив на національну безпеку і оборону, а також практичне застосування результатів досліджень в роботі державних та громадських організацій.