Статут

Громадська організація «ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙНО-КОНТЕНТНОЇ БЕЗПЕКИ» є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Найменування Організації:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙНО- КОНТЕНТНОЇ БЕЗПЕКИ»; скорочене – ГО «ЦЕНТР ККБ».

Назва Організації іноземною мовою:

повна – «CENTER FOR COMMUNICATION-AND-CONTENT SECURITY»; скорочена – «CCS CENTER».