Мова. Мовна політика. Мовна індустрія

Розвиток державної мови в умовах війни з політичним режимом нинішньої Російської Федерації ускладнюється чинником активної діяльності кремлівських агентів в Україні і організованим ними спротивом впровадженню в суспільство і органи державної влади Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Через те виникає проблема пошуку форм і механізмів оригінального (неагресивного) просування і пристосування положень і норм закону до повсякдення українців.

Очевидно, що найсприятливішою частиною суспільства, яка цілком відповідно сприйматиме реалізацію мовного законодавства і братиме активну участь у цьому процесі, є молодь, зокрема студентська.

Найоптимальнішою формою роботи з молоддю (від 10–12 до 20–25 років) вбачаються комп’ютерні ігри. Версії таких ігор можуть бути різноманітні – від побутових, інфраструктурних, літературних тощо розшуків-виявлень до так званих ігор-стрілялок та туристичних і науково-пошукових різновидів.

Основою в цих іграх має бути пошук / застосування питомих українських слів або виразів, прислів’їв, приказок тощо.

Для підвищення уваги та набуття популярності таких ігор бажано, щоб вони мали для певних категорій користувачів відповідну мотивацію. Наприклад, для школярів перемога чи високий показник у шкільній грі (літературній, мовній, математичній, історичній тощо) може дорівнювати кращій оцінці з предмета чи здачі профільного екзамену (те саме і для студентів). Для школярів і студентів результатом перемоги в такій грі може бути безоплатна (коштом МОН чи спонсорів) участь у відповідних заходах високого рівня – міжнародних або всеукраїнських конференціях, фестивалях, виставках тощо.

Окремо слід зазначити, що ці ігрові сервіси повинні мати мотиваційний характер на базі криптокультурних технологічних рішень. Тобто ігрова стилістика стимулюватиме бажання учасника викладати свої думки (писати) та обмінюватися ними з іншими учасниками. Одним із спрямувань ігор-описів доцільно визначити формування поглибленого інтересу до історії і повсякдення свого краю.

Аналогічний підхід може бути застосований і для старшої вікової категорії (як за професійним принципом, так і безвідносно до фаху), де можна просувати певні кваліфікаційні, пізнавальні або державницькі історії.

До створення такої ігрової науково-прикладної сукупності доцільно залучити як державні структури (МОН, МКІП, Мінцифри, МО тощо), так і громадські об’єднання.

Також пропонуємо розглянути можливість започаткування програми творчого впровадження норм української мови у секторі безпеки і оборони, передусім у Збройних силах України (фінансування – міжнародний грант). Така програма матиме кілька етапів і передбачатиме поглиблене вивчення стану та визначення проблемних аспектів застосування української мови у силових структурах держави, розробку методики та механізмів реалізації цього впровадження, проведення демонстраційно-ознайомчих і тренінгових занять із керівним складом, запуск програми після узгодження (затвердження) очільниками відповідних міністерств і відомств (варіант – РНБО) та залучення до її реалізації широкого кола учасників.

Крім того, наша громадська організація пропонує розглянути як основу для подальшої реалізації такі проекти / програми / сервіси / дослідження тощо.

 1. Проекти
 2. Мовні ландшафти українських середовищ життя: винятки, специфіка, унікальності.
 3. Лінгвістично-концептосферні особливості населеного пункту як капіталізаційний потенціал в глобальних комунікаціях.
 4. Лінгвістично-концептосферні типажі поєднаних мовних середовищ в сучасних просторах українства світу.
 5. Білінгвізм: українська та міноритарні мови, як фортеця проти глобальних процесів русифікації.
 6. Генерування контентних сенсів та смислів лайки як мотиваційна гра продукування «міцних слів» для шокових та пограничних станів або для куражу.
 7. Соціолінгвістика: репутаційна унікальність населеного пункту та його геопозиційні сусіди й «родичі» в глобальному світі.
 8. Національний мовно-лінгвістичний пошуковик історій громад, унікальних досвідів, потенційних кейсів, професійних тренінгів з комунікаційно-контентної безпеки (синергетичні феномени).
 9. Журналістика, діджитал-модерація, криптокультурні феномени через комунікаційні ситуативності потокового контенту в парадигмі комунікаційно-контентної безпеки на базі швидкісних контентних генерацій глолокалізму у світі.
 10. Від журналістики монополій медійності до комунікаційно-контентної синергії інтелектуальної капіталізації життя (час, геопозиція, горизонти).
 11. Мовні квести, ігрові розвідки, мова читання, мова писання, мова спілкування, мова алгоритмічної взаємодії, мова цивілізаційної візії.
 12. Програми
 • Енергетика мовних станів: удосконалення точності та колориту виразів (від «холодного» до «гарячого» і навпаки).
 • Мовна стилістика та енергетичні виміри культурних феноменів: смартспеціалізаційні програми мовно-лінгвістичного маркування життєвих унікальностей.
 • Мовно-діалектні маркери, маяки, індикатори для розуміння сутностей життя (подарункові призи комунікацій в живих реальностях середовищ життя).
 • Мовне творення перемог та успіхів: сенси, змісти росту, смисли ситуацій та процесів, обмежена капіталізація місій, глобальність орієнтирів візії учасників цивілізаційного життя.
 • Мовна культура: діалоги, координаційне партнерство, сенси спілкування, особливості комунікування, кейси залучення, сервіси приєднання, ознаки занурення тощо.
 • Перекладацькі квести геопозиційних епох та базових змістів і сенсів в стилістичних напрямах й енергетичних наповненнях.
 • Українські комікси: історичні паралелі, сучасні лінії розуміння життєвих цінностей, мотиваційні образи сучасної епохи.
 • Українське реперство.
 • Сучасне кобзарське слово.
 1. Кейси:
 • Українська – мова кохання.
 • Українська лайка: спонукання, залучення, взаємодія.
 • Українська мова і духовна музика.
 • Українське слово – світ, що рятує мирне життя.
 • Українська мова: поетика контекстів сучасних комунікаційних динамік.
 • Глибини контексту українського слова.
 • Українська як мова програмних проривів в царині штучного інтелекту.
 • Мовно-алгоритмічні прориви українського програмування.
 • Контент негативу: особливості функціонування в парадигмі комунікаційно-контентної безпеки.
 • Комунікаційно-контентна безпека: підходи, етапи становлення.
 • Кризовість комунікаційно-контентних процесів в умовах гібридно-месіанських агресій.
 1. Сервіси
 • Орієнтування в резонансах структури національного інформаційного простору.
 • Кон’юнктура проблематик сегментів національного інформаційного простору.
 • Фіксація картини дня: геопозиційний вимір через резонування проблематик та стан дискурсних тематик.
 • Дизайнерські послуги палітри форматів контентного наповнення корпоративних комунікаційно-контентних потоків.
 • Корекція сприйняття контентних потоків корпоративних гравців в масштабах НІП, НІП+, НІП- та ГККП.
 • Фіксація, ознайомлення, орієнтування, координація: ефективна комунікаційно-контентна присутність клієнта в глолокальному світі.
 1. Послуги
 • Навчання персоналу основ комунікаційно-контентного бачення навколишнього світу.
 • Технології інформаційного орієнтування – від моніторингів до контекстів, прогнозних проривів, здатності бачити сутність публічних процесів.
 • Управлінські технології комунікаційно-контентної безпеки для управління публічними філіалами державних інституцій.
 • Навчання персоналу розуміння особливостей сучасного існування ЗМІ, ЗМК, діджитал-сервісів та діджитал-інфраструктур, криптокультурних феноменів, квантових викликів сьогодення.
 • Семінар з питань інформаційної та комунікаційно-контентної безпеки: особливості, партнерство, унікальності.
 • Формування інституційних експертиз публічного представлення управлінської інституції держави, місцевого самоврядування, підприємницької філії: особливості, унікальні переваги, кооперація партнерства.
 • Формування розуміння та використання синергії в публічній діяльності державної інституції.
 • Формування організаційно-технологічних умов та набуття сучасних знань, вмінь, навиків для координації та модерації комунікаційних дій в професійних нішах інформаційної та комунікаційно-контентної безпеки.
 1. Дослідження
 • Мовно-ментальні підвалини успішності середовищ життя.
 • Ментально-мовні залежності потенціалів і перспектив життя в геопозиційних масштабах долі людини.
 • Фактори, мотиви, стимули, що формують мовно-ментальні засади національного патріотизму партнерів мирної цивілізації.
 • Соціолінгвістичні маркери та індикатори станів соціумного життя. Засоби та інструменти для корегування.
 • Рівні комунікаційно-контентних реальностей в сучасних районах та ОТГ.
 • Мапа мовних гармоній, дисонансів, протистоянь: фактори, умови, чинники.
 • Стани мовно-лінгвістичної агресії, толерантності, поваги, гармонії.
 • Мовно-ментальні унікальності та потенціали мовного ландшафту України та світового українства.
 1. Розвідки
 • Українська мова в алгоритмічних процесах навчання штучного інтелекту в царині інформаційної (комунікаційно-контентної) безпеки.
 • Алгоритмічні сервіси (гіди, помічники, референти) українською мовою.
 • Трансформаційні процеси мовних динамік: діалекти, сленги, неадекватні поєднання (суржик) в життєвих просторах мультикультурності та поліконфесійності України й світового українства.
 • Цивілізаційна трансформація контентних форматів сутності брехні.
 • Постправда і фейковість: нав’язана реальність глобальних комунікаційно-контентних агресій.
 • Заборони та мотивації в царині комунікаційно-контентної безпеки.
 • Темпоритмічні градації контентного сприйняття та комунікаційного спонукання.
 1. Тренінги

Напрями та композиційні поєднання набуття знань, вмінь, навиків та різновиди прикладних професійних спеціалізацій в менеджменті, маркетингу, дизайні комунікаційно-контентної безпеки.

Валерій Король, Григорій Любовець,  ГО «Центр комунікаційно-контентної безпеки»

Be the first to comment on "Мова. Мовна політика. Мовна індустрія"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*