Контент та комунікації: незворотна трансформаційність в умовах динамічної ситуативності

Медіаінженерія (стан більш складних та потужних комунікаційно-контентних процесів в царині традиційних медіа) разом із стратком-позиціонуванням (арсеналом інструментів безперервної різномасштабної комунікаційної дії) та особливостями ресурсів й потенціалів креативних індустрій і засобів комунікаційно-контентної безпеки стають зараз базою для синергетичних контентно-комунікаційних проривів в сферах технологій та медіановацій.

Трансформаційні прориви в парадигмі комунікаційно-контентної безпеки зможуть творити підвалини геостратегічних можливостей в масштабах національного інформаційного простору, поєднаного із глобальним комунікаційно-контентним простором. Це породжує здатність забезпечувати ефективну оптимальність всіх перелічених засобів, які розширюють стандарти практики протидії явному та умовному глобальному агресору, щодо вироблення геостратегічної парадигми нейтралізації ворожих впливів (генеративної присутності та системних домінувань). Одночасно закладаються основи та досягається цивілізаційне домінування в стилістиках та енергетиках духу перспективності цивілізаційно-партнерського ойкуменізму.

Сучасний інформаційний простір є вираженням статистично-числових даних, кодовано-алгоритмічних рішень (послуг / сервісів / інфраструктури), сутнісно-значущих змістів (ріст / занепад, соціумно-культурні сенси, історичні підвалини ментально-духовних кодів, сучасні комунікаційно-динамічні процеси, контентно-потокові сервіси), що постійно наповнюють і розширюють парадигму комунікаційно-контентної безпеки.

В минулому навіть в сталих і дієвих демократіях, не кажучи вже про демократії перехідного типу (посттоталітарні) чи просто імітаційні, домінував абсолютний феномен медійного інформаційного поля. Через нього закріплювалися інституційні та фахові статуси, стандарти, жанри і види інформаційної діяльності, довготривалі традиційні геополітичні рішення тощо. Так досягалася сенсаційна першість щодо тотальної публічної легалізації факту як цілісного явища, тобто акту, що вже надалі не піддавався сумніву.

Ця суспільно-державна даність за реалій дієвого інформаційного суверенітету та наявних (традиційних) технологічно-стандартизованих експертиз була закріплена у національному й міжнародному правовому полі. Тривалий час такий стан речей дозволяв не зважати на динамічні трансформації сучасності.

Але якісні зміни з часом набували незворотної трансформаційної потужності. Наприклад, геостратегічно-онлайнове контентно-комунікаційне явище 2020 року – проект Clubhouse[1] зі своїм форматом колективного чату – наблизило віпспікерів до глобалізованого слухача вже не за звичною вертикальною схемою, а саме в горизонті пропозиції. Однак втримати позиції постійного зростання мережі не вдалося.

Водночас в інформаційному середовищі апогею досяг гіпер короткий контентний крок та неймовірний контентно-потоковий темп. А ще на лідерські позиції вийшли алгоритмічні можливості горизонтальності контентно-комунікаційно сервісу Тік-Ток, який не просто ігнорує традиції, стандарти, кліше медіаепохи, а з наростаючою швидкістю нейтралізує (скидає з перших позицій) іноваційну продукцію діджитал-епохи в реальних технологічно-інфраструктурних статусах: Facebook, YouTube, Instagram тощо. Така наступальність викликала занепокоєння у світі, однак це вже тема інформаційної безпеки держав.

Справжній фурор викликала нова технологія, розроблена дослідницькою лабораторією OpenAI – ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer). Це генеративний штучний інтелект, здатний у перспективі, на думку експертів, змінити людський когнітивний процес. Як вважають Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт і Даніель Хаттенлохер «генеративний штучний інтелект представляє філософський і практичний виклик у масштабі, якого не було з початку Просвітництва».

Мусимо визнати, фізичні контакти вже не є домінуючою формою взаємин, партнерства і навіть виробництва. В нинішніх умовах геостратегічного наповнення потоковим контентом та розширення масштабів горизонтально-ситуативних комунікацій на зовсім іншому якісному рівні постало нагальне питання: хто має взяти на себе відповідальність за подальший розвиток технологій і їхній вплив на життя світового соціуму?

Звісно, йдеться про професійну відповідальність, підкріплену міжнародним і національним законодавством та підтриманим світовою громадою.

ГО «Центр комунікаційно-контентної безпеки»

[1] Clubhouse – соціальна мережа, створена у 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Цікава тим, що в період пандемії COVID-19 надала можливість голосового спілкування в режимі реального часу. Особливістю Clubhouse стало залучення до спілкування в якості спікерів celebrity.